Den glade ko

happy cow

 

Aalborg Kommune yder et tilskud på 75% - dog max kr. 5.811, som indbetales på jeres NemKonto. Det fulde beløb for pladsen indbetaler I på min konto senest d. 1. i måneden. Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer, ligesom I skal betale forud for pladsen. Kommunen giver naturligvis søskenderabat.

 

For en plads i den private dagpleje betales der for samtlige 12 måneder. Dette gælder også ved ferie og fridage. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for alle 12 måneder,

Aalborg Kommune tilpasser hvert år tilskuddet gældende pr. 1. januar. Prisændringer vil derfor blive varslet i december.

 

Der er gensidig opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned - gældende for både jer forældre og mig. Opsigelsen skal ske skriftlig.

 

Ved manglende betaling kan jeg opsige samarbejdet uden varsel.

Pris